Student Aid Alliance
Find Us on Facebook Follow Us on Twitter

List of Signers -- Save Student Aid: Statement of Support


Recent Signers:
Name
TitleInstitutionDate
Joanna Yuknek
StudentSaint Joseph's UniversityNov. 3, 2011
Shannon Casey
StudentSaint Joseph's UniversityNov. 3, 2011
Jade Ziebell
StudentWartburg CollegeNov. 3, 2011
David Robinson
StudentSaint Joseph's UniversityNov. 3, 2011
Jacqueline Ortiz
StudentBloomfield CollegeNov. 3, 2011
michele bozzi
CitizenSaint Joseph"s UniversityNov. 3, 2011
Karinne Smolenyak
StudentUniversity of MichiganNov. 3, 2011
Kathryn Riehle
PresidentWartburg CollegeNov. 3, 2011
Veronica McAllister
StudentMary Baldwin CollegeNov. 3, 2011
Lynn Heitkamp
StudentWartburg CollegeNov. 3, 2011
Daniel McDermott
Student Body PresidentLoras CollegeNov. 3, 2011
Naomi Stanway
StudentThe College of New JerseyNov. 3, 2011
dustin kopf
Studentberea collegeNov. 3, 2011
Beth Drewelow
CitizenNov. 3, 2011
Diane Murphy
CitizenNov. 3, 2011
Linda Dybowski
CitizenLoyola University ChicagoNov. 3, 2011
Alice Beckett
PresidentSpelman CollegeNov. 3, 2011
Robert Brown
CitizenNov. 3, 2011
Robert Brown
CitizenNov. 3, 2011
Chelsea Bailey
StudentAlverno CollegeNov. 3, 2011
Eric Dominick
StudentBloomfield CollegeNov. 3, 2011
Jamal Byrd
StudentBloomfield CollegeNov. 3, 2011
Martha Butts
PresidentNov. 3, 2011
Cher Yang
StudentAlverno CollegeNov. 3, 2011
Marianne Sullivan
CitizenSt. Joseph's UniversityNov. 3, 2011
Jennifer Kelly
CitizenSpelman CollegeNov. 3, 2011
Stephen Main
CitizenWartburg CollegeNov. 3, 2011
James Rathe
CitizenNov. 3, 2011
Kenneth Kopatz
CitizenNov. 3, 2011
halsey pelt
Citizenmount holyokeNov. 3, 2011
Lynne Schultz
StudentConcordia University TexasNov. 3, 2011
Kathryn Henderson
StudentWartburg CollegeNov. 3, 2011
James McGlew
StudentThe College of New JerseyNov. 3, 2011
Catherine Reiss
PresidentNov. 3, 2011
Renee Rieves
StudentNov. 3, 2011
maria amodeo
Citizenst. joseph universityNov. 3, 2011
Heidi Johnson
StudentWartburg CollegeNov. 3, 2011
sharron witherspoon
Presidentcollege of saint elizabethNov. 3, 2011
Antonia Edwards
StudentSpelman CollegeNov. 3, 2011
Alea Baftiri
StudentWartburg CollegeNov. 3, 2011